2017. március 10 -i közmeghallgatásos ülés.

MEGHÍVÓ

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 10.-i közmeghallgatásos ülésére.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. március 10.-én (pénteken) 17 órakor
a Művelődési Házban tartja közmeghallgatásos ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről.
  Felkért előadó: Nagyatád Kapitányságvezető

 2. Az EFOP-2.2.2 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhelykiváltás” című pályázat bemutatása.
  Felkért előadó: Tóth László Norbert a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének Igazgatója

 3. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi munkájáról.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Önkormányzat - Előterjesztés
  Önkormányzat - Előterjesztés kiegészítés
  Önkormányzat - Rendelet tervezet
  Önkormányzat - Táblázat
  Óvoda - Előterjesztés
  Óvoda - Táblázat

 5. Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 6. A 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés

 7. A helyi építési szabályzat módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Szakmai segítségnyújtás
  Szakmai rendelet tervezet

 8. A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 9. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének következményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Előterjesztés
  Rendelet tervezet

 10. Az óvoda felvételi körzetének, valamint az óvoda nyitva tartási rendjének meghatározása.
  Előadó: dr. Varga Katalin jegyző

  Előterjesztés

 11. Személyi ügyek megtárgyalása.
  Előadó: Péntek László polgármester

  Személyi döntések
  Kérelem közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére

 12. Egyéb ügyek.


Segesd, 2017. március 2.

Péntek László
polgármester

Csatolt dokumentumok